Espoo is a home to over 150 different nationalities. More than 19% of Espoo residents speak a foreign mother tongue, and according to population projections, this number will rise to 30% by 2035.

Espoo.fi

An International and Attractive City

Jääkö Aalto-yliopiston osaajat Espooseen?

Jo pienenä opin millainen oli isoäitini Viipuri – tuo monikulttuurinen kaupunki. Se oli ylpeyden aihe, josta puhuu vielä evakkojen kolmaskin sukupolvi. Voisiko Espoo olla ylpeästi Suomen kansainvälisin kaupunki? 

Kehitetään Espoosta houkutteleva uusille yrityksille, ulkomaisille yrityksille ja työperäiselle maahanmuutolle. Espooseen kotiutuvat yritykset ovat elinehto kaupungin velanmaksukyvylle. Korona-pandemian pakottaman etätyön jälkeen on oltava muutakin houkuttelevaa kuin lyhyt etäisyys työpaikalle.

Luodaan sellainen ekosysteemi, että olemme kilpailukykyisiä muun Suomen ja maailman kanssa. Otaniemeen on tullut upea Aalto-yliopisto ja opiskelijamäärä moninkertaistunut. Kotimaiset ja ulkomaiset opiskelijat olisi houkuteltava muuttamaan ja jäämään Espooseen, ja antaa heille paremmat mahdollisuudet siirtyä opinnoista töihin. 

Monikulttuurisuus on tärkeä osa kaikkia kansainvälisiä kaupunkeja. Maahanmuuttajat – niin työ- kuin pakolaisperäiset – olisi kotoutettava paremmin ja edistettävä asettumista laajemmin eri alueille. Uussuomalaiset on hyväksyttävä tasavertaisesti joukkoomme. Eriarvoisuutta ja rasismia vastaan pitää tehdä töitä hartiavoimin, jotta emme päädy Ruotsin jengiytyneiden alueiden tai amerikkalaisten aluekuplien kohtaloon.

Etsitään hanakammin keinoja arvostaa erilaisuutta ja luodaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia työhön, asumiseen ja harrastamiseen. Hyväksyvä ilmapiiri on myös tahtotila, jota Espoo voi kehittää ja tukea.

#päivitetäänespoo

We must attract talents to stay in Espoo

As a child, I learned how my grandmother’s home city Vyborg was braised as the multicultural city. It was a matter of pride that is still being addressed by the third generation of evacuees. Could Espoo be proudly Finland’s most international city?

Let’s develop Espoo to be attractive to new companies, foreign companies and work-related immigration. Companies moving to Espoo are vital to the city’s ability to pay its debts. After working from home due to Covid-19 pandemic, there must be more incentives than just a short distance to the workplace.

We need to create an ecosystem which makes us competitive with the rest of Finland and the world. Aalto University moved to Otaniemi which multiplied the amount of students. We should convince these domestic and foreign students to move and stay in Espoo, and give them better opportunities to become employed.

Multiculturalism is an important part of all international cities. Immigrants – both workers and refugees – should be better integrated and more widespread. These new Finns must be accepted equally among us. We must work hard against inequality and racism so that we do not end up in the fate of for example Sweden’s areas of gangs or American territorial bubbles.

Let’s look for ways to appreciate difference and create equal opportunities for work, housing and hobbies. An accepting and tolerant atmosphere is also a state of mind that Espoo can develop and support.

#päivitetäänespoo