Karmeassa kunnossa olevat kyltit yrittävät ohjata ihmisiä metsän siimekseen Espoossa.

Helsingin Sanomat 5.11.2020

Equal hobby opportunities, and support for the best to the top

Lämmin kiitos Espoon latupalvelulle

Espoolaisilla ei ole enää tasapuoliset mahdollisuudet harrastamiseen. Opistojen ja seurojen kausimaksut nousevat, koska uusien tilojen rakentaminen on täällä kallista ja tilavuokrat korkeita. Seuratoimintaa olisi tuettava paremmin.

Kuntoportaat ja skeittipuistot on tärkeitä kuntalaisille, samoin Rantaraittia pitää kehittää, ja Nuuksioon ja Keskuspuistoon tarvitaan selkeämmät opasteet, jotta luontoon saadaan uusiakin kulkijoita. Tänäkin talvena ihmiset kokoontuivat hiihtolatujen risteyksissä ihmettelemään mihin kääntyä. Nuuksiossa opasteita on parannettu, mutta yhä edelleen saa olla metsiin tottunut suomalainen, että uskaltaa lähteä pidemmille reiteille.

Espooosta pitää olla mahdollista pyrkiä myös maailman huipulle niin tieteissä, taiteissa kuin urheilussa. Tarvitsemme huippu-urheilustrategian, minkä keskiössä on urheilijakeskeinen valmennus.

Espoolaisten menestys tuottaa meille kaikille iloa ja hyötyä. Myönteiset esikuvat kannustavat ja näyttävät, että unelmia voi saavuttaa. Kansainväliset arvokilpailut synnyttävät elämyksiä ja tuovat kaupungille nettotuottoja.

Kilpaurheilun ja koulun yhdistäminen on lapsenkengissä. Koulussa ollaan päiväaikaan, jolloin liikuntatilat ovat vajaakäytössä, ja iltaisin kaikki ryysivät harrastuksiin samaan aikaan. Korona on osoittanut, että hybridimalli eli etä- ja lähiopetuksen yhdistäminen toimii. Kouluaikojen porrastaminen mahdollistaisi aamupäivällä päätreenin virkeänä, mikä ehkäisee loukkaantumisia, rasitusvammoja ja ylikuntoa. Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa ei vieläkään ole Helsingin Mäkelänrinnettä vastaavaa urheilulukiota. 

Lue artikkelini miksi Espooseen on saatava oikea urheilulukio.

Lisäksi meidän on panostettava enemmän taideaineiden arvostukseen etenkin toisen asteen opetuksessa. Taiteen opetus mahdollistaa tieteiden soveltamisen, aivojen kehityksen ja yleissivistyksen. Luovuus on ravintoaine espoolaisten innovaatioiden kehitykseen, luovaa ajattelua ei korvaa tekoäly ja robotiikka. 

Luonnosta ammentavat voimaa niin liikunta kuin taide. Antiikin Kreikassa urheilu oli osa kulttuuria. Meillä ne valitettavasti tuntuvat olevan vastakohtia, koska ne taistelevat samoista yhteiskunnan tukirahoista.

Oma kilpaurheilutausta, 15 vuotta valmentajana ja omien lasten urheilu-uran tukeminen antavat hyvät edellytykset Espoon liikunnan ja urheilun kehittämiseen. 

#liikuntaehdokas

Matinkylän upea BMX-rata

Espoo residents no longer have equal opportunities to pursue hobbies. Seasonal fees for clubs are rising because building new facilities here is expensive and space rents are high. Clubs should be better supported.

Fitness stairs and skate parks are important for the residents, and Rantaraitti needs further development, and clearer signs are needed for Nuuksio and Keskuspuisto in order to attract new hikers in the nature. Even this winter, people gathered at the crossroads of ski trails to wonder where to turn. In Nuuksio, the signs have been improved, but still you need to be a Finn who is used to the forests in order to dare to go on the longer routes.

From Espoo, it must also be possible to strive for the world’s highest level in science, arts and sports. We need a top-notch competitive sports strategy that focuses on athlete-centered coaching.

The success of our residents brings joy and benefit to all of us. Positive role models encourage and show that dreams can be achieved. International events create experiences and bring net revenue to the city.

Combining competitive sports and school is not organized as it should. The school is open during the day when the sports facilities are underutilized, and in the evenings everyone rushes to their hobbies at the same time. Covid-19 has shown that combining home schooling and teaching at school works great. This type of hybrid would allow main training in the morning with energetic body, which prevents injuries and overtraining. In addition, Finland’s second largest city still does not have a sports high school similar to Helsinki’s Mäkelänrinne.

Read my article why we must have a sport oriented high school for athletes in Espoo. (in Finnish)

In addition, we must influence the appreciation of art subjects especially in secondary education. The arts enable the application of the sciences, the development of the brain, and conventional wisdom. Creativity is a nutrient for the development of Espoo-based innovations, creative thinking will not be replaced by artificial intelligence and robotics.

Both sports and arts draw strength from nature. In ancient Greece, sport was part of the culture. To us, unfortunately, they seem to be opposites because they are fighting for the same societal subsidies.

My own competitive sports background, 15 years as a coach and supporting my children’s sport careers provide good experience for the development of this field in Espoo.

#liikuntaehdokas

Kesällä Suvisaaristossa #liikuntaehdokas