Why RKP/SFP Party

Muutama ystävä on ihmetellyt miksi olen valinnut RKP:n, vaikka olen suomenkielinen. Ruotsin taitoni perustuu vain kouluruotsiin. 

Puoluevalinta oli lopulta helppo, koska kaikista puolueista RKP:n arvopohja on lähimpänä omaani.

RKP on yrittäjyyttä tukeva oikeistopuolue, jossa on pehmeät arvot.

Liberaalipuolueelle kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat vahvuuksia.

Sivistyspuolueena RKP arvostaa kulttuuria ja tieteitä, ja ajaa niin sukupuolten kuin vähemmistöjen (LBGTQI) tasa-arvoa. 

Toivon, että RKP löytäisi avullani useampia suomenkielisiä kannattajia.

Tiedän, että monelle kielikysymys tai jopa puolueen nimi on ollut este äänestämiselle, vaikka muuten kokevat sen RKP:n arvot ja yhteiskunnalliset tavoitteet tärkeiksi. Onko kielikysymys kuitenkaan merkittävä este hyvän äänestämiselle? Kyllähän Espoon identiteettiin kuuluu kaksikielisyys, josta voimme olla ylpeitä. 

#päivitäpuolueesi

Many friends have wondered why I have chosen the Swedish People’s Party, although I am a Finnish speaking Finn. My Swedish skills are based only on what I learnt at school.

The choice of party was easy in the end, because of all the parties, the values of RKP are closest to mine.

RKP is a right-wing party that supports entrepreneurship with soft values.

For us as a liberal party in Finland internationality and multiculturalism are strengths.

As a civilized party RKP values ​​culture and the sciences, and promotes equality between the sexes and between different minorities (LBGTQI).

I hope that the RKP will help me find more Finnish-speaking supporters.

I know that for many, the issue of Swedish language, or even the name of the party, has been an obstacle to voting, even though a person otherwise considers RKP’s values ​​and social goals important. Can the language issue be a major obstacle to voting for the good? Espoo’s identity includes bilingualism, of which we can be proud.

#päivitäpuolueesi