Asukkaat pakenevat Espoosta ennätyksellistä tahtia, tutkijatkin yllättyivät. Espoo on nyt pääkaupunkiseudun kunnista suurin häviäjä muuttoliikkeessä. Espoo kärsii muuttotappiota lähikuntiin, kuten Kirkkonummelle, Vantaalle.

Helsingin Sanomat 14.9.2020

Green and family-friendly Espoo

Nuoret perheet lähtevät toteuttamaan unelmiaan naapurikuntiin. Espoosta tulee perheiden muuttotappiokunta.

Luonto on tärkeä osa meidän Espoota. Onhan suurin osa kaduista ja paikoista saanut nimensä luonnosta. Ilmastokriisi luo paineita kaikkeen rakentamiseen, mutta nyt rakennettavat valtavat kolossit  eivät ole luontoarvojen, saati seuraavan sukupolven ylpeyden aihe. Ylihinnoitellut asunnot maistuvat usein vain sijoittajille.

Pientaloalueille tulee monta erillistaloa yhden omakotitalon tilalle. Pihoille ei mahdu edes hiekkalaatikko, saati omenapuu. Rakentamisen kustannukset ovat pilvissä, tonttien hinnat puistattavat ja tilavien perheasuntojen vuokrat lohkaisevat suuren osan nettotuloista.

Ilmastosyillä perustellaan urbaania trendiä, mutta mikä on totuus? Ekologinen pientaloalue on ilmastoystävällisempi ja se voi olla yhtä tehokas kuin tiivis tornitalolähiö. Lue artikkelini Miten urbaanista tuli ekoa.

Helsinki on meidän downtown, ja aivan kuten metropoleissa julkisilla on päästävä nopeasti omaan kotiin, pienille kaduille, paikallisravintoihin ja lähikauppoihin. Alueelliset ostoskeskukset tarjoavat laajempia palveluja. Metro lakkautti liian monta nopeaa bussiyhteyttä, mikä suosii lopulta autoilua.

Päiväkodit ja koulut on pidettävä lapsenkokoisina. Haluaako kukaan äiti tai isä lastaan jättipäiväkotiin?

Kehitetään Espoota asukkaiden toiveiden mukaisesti ja mahdollistetaan perheiden unelmat muillekin kuin varakkaimmille. Nostetaan päätöksissä ja valinnoissa myös pehmeät arvot kovien rinnalle. 

#päivitetäänespoo

Young families move to neighboring municipalities to make their dreams come true. Espoo will experience a great relocation loss of families.

Nature is an important part of our Espoo. After all, most of the streets and places get their name from nature. The climate crisis is putting pressure on all construction, but the huge blocks of colosses now being built are not a matter of nature values, let alone the pride of the next generation. Overpriced homes also often end up with investors.

In detached house areas, they tear down one and replace with multiple small houses. Not even a sandbox can fit in the yards, let alone an apple tree. Construction costs sky rocket, lot prices are insane and rents for spacious family homes take too much of the net income.

Climate change is often given as a reason for this urbanization trend, but what is the truth? Ecological small residential houses can be more climate friendly and as efficient as a compact area with high rise buildings. Read my article How urban became ecological.

Helsinki is our downtown, and just like in metropolises, the people should be able get away to their homes, small streets, neighborhood restaurant and grocery stores. Regional shopping malls offer a wider range of services. The metro cut off too many high-speed bus connections, which eventually favors driving.

Kindergartens and schools must be considered child-sized. Does any mom or dad want their child in a giant kindergartens?

Let’s develop Espoo more according to residents’ wishes and enable the family dreams for those other than just the wealthiest. In decisions and choices, soft values ​​should also be raised alongside the hard ones.

#päivitetäänespoo