Numerolla 635 Espoossa

Hei, olen Päivi Puntila ja ehdolla Espoon kuntavaaleissa. Hi, I am Päivi Puntila and running for the municipal elections in Espoo.

Tervetuloa lukemaan teemoistani! Kerro minkälaisessa Espoossa sinä haluaisit asua. Let me know what kind of Espoo you would like to live in. -> paivi.puntila@gmail.com or join my Facebook.

#päivitetäänespoo #päivitäpuolue

Teema #1: Liikunta ja Kilpaurheilu / Hobbies

Luodaan tasapuoliset harrastusmahdollisuudet, ja tuetaan parhaat Espoosta maailman huipulle.

Keskuspuistoon ja Nuuksioon tarvitaan opasteita, jotta uudet liikkujat löytävät reitit. Rantaraitin kehittämistä pitää jatkaa.

Urheilun lisäksi taideaineiden arvostusta pitää nostaa toisen asteen opetuksessa. 

***

We must create equal hobby opportunities, and support the best to the top.

Clear signs are needed for Central park and Nuuksio so that new outdoor lovers can find the routes. The development of Rantaraitti needs to continue.

The appreciation of art subjects must also be invested in secondary education.

Teema #2: Perheasunnot ja Rakentaminen / Living

Nuorten perheiden muutto kehyskuntiin on huolestuttavaa.

Espoon asuntorakentamisen pitää mahdollistaa perheiden unelmien toteuttaminen muillekin kuin varakkaimmille.

Rakennetaan uutta asukkaita kuunnellen ja luontoarvoja kunnioittaen.

***

We must stop young families moving to neighboring municipalities.

The construction in Espoo has to enable family dreams for others than only the richest.

Let’s develop Espoo in accordance with the wishes of its residents and nature values.

Teema #3: Kansainvälinen ja houkutteleva / International

Tehdään Espoosta Suomen kansainvälisin ja houkuttelevin kunta. Tänne kotiutuvat yritykset ja työntekijät, myös ulkomailta, ovat kunnan elinehto.

Monikulttuurisuus on tärkeä osa kaikkia kansainvälisiä kaupunkeja. Järkevä kotouttaminen, osallistaminen ja hyväksyvä ilmapiiri tuo uusia yrityksiä ja asukkaita.

***

Let’s build Finland’s most international and attractive city. Companies and employees, also from abroad, are vital for us.

Multiculturalism is an important part of any international city. Rational integration, inclusion and an accepting atmosphere will bring new businesses and residents.